unior/Medior frontend/backend developer

Location: brussel, brussel
Date Posted: 22-01-2018
Onroerend Erfgoed werkt aan een SOA architectuur met sterk nadruk op open source componenten en de integratie van geofunctionaliteiten. Daarvoor is ervaring met onderstaande technologiestack & principes doorslaggevend. 

• Python (pyramid & Jinja2 framework)
• Javascript (Dojo-framework)
• html5 (Foundation Framework)
• PostgresSQL, PostGIS,
• Unix, Linux, Ubuntu
• RESTservices
• Geoserver
• Openstreetmap
• Openlayers
• OGC en GDI compliant services
• SKOS (W3C Semantic Web)
Door de lancering van het nieuwe decreet onroerend erfgoed in 2014 werd de noodzaak duidelijk om een nieuwe en integrale architectuurvisie te ontwikkelen voor de ICT-matige ondersteuning van de onroerend-erfgoed processen. Het agentschap streeft ernaar om een volledige Service Oriented Architecture te implementeren die zeer sterk de nadruk legt op de onderliggende authentieke databronnen. Daarom wordt er zelfs gesproken van een 'Resource Oriented Architecture'. 
In de toekomstige architectuur worden de functionaliteiten en de informatie van de verschillende applicaties ontsloten via een duidelijk gedefinieerde servicelayer. Applicaties mogen enkel interageren met informatie uit andere applicaties via dergelijke services. Hierdoor worden alle afhankelijkheden tussen applicaties beperkt tot de geconsumeerde services. De algemene architectuur bevat tal van interne sub-componenten zoals een thesaurus, beeldbank, beheersplannen, geoportaal, module geozoekdiensten, applicatie 'premies', documentgenerator, postregistratie, ... Een extra architecturaal kenmerk is dat de verschillende bronnen geografisch aan elkaar gerelateerd kunnen worden (objecten, plannen, gebieden, vondsten, ...) . Er word dus aanzienlijke aandacht besteed aan het volledig integreren van kaart-functionaliteiten doorheen de applicatiearchitectuur. Een derde architecturale keuze valt op het geprefereerde gebruik van open source componenten.
Interesse in deze vacature?
Contacteer Rob Peeters
rob.peeters@nxt-it.biz
T: 0494 89 02 70
 


 
or
this job portal is powered by CATS