Medior Front-end developer Javascript - angular

Location: antwerpen, antwerpen
Date Posted: 13-02-2018
Ontwikkelen van web en mobile applications voor de havengemeenschap en haar partners in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen. 

- Ontwikkelen in een agile team in een DevOps omgeving
- Ontwikkelen van mobile apps op basis van Cordova
- Aanpassingen doen aan een aangeleverd CSS theme
- Integreren met een Java-backend (JSON REST)
- Setup en tunen van mobiele - en webapplicaties
- Inrichten van testomgevingen, opstellen van scenario’s en uitvoeren van alle vormen van testing
- Zeer grondige kennis van HTML, CSS en JavaScript
- Ervaring met AngularJS en Angular
- Ervaring met builden, signen en publishen van Cordova apps, zowel iOS als Android
- Kennis van Gitlab, Docker, Node.js, Gulp, TypeScript, SCSS
- Kennis van gangbare HTML en JavaScript UI frameworks zoals Kendo UI
Professionele en heldere communicatie kunnen voeren in het Nederlands en het Engels

- Goed functioneren in multidisciplinaire teams
- Ervaring met ontwikkelen, testen en uitrollen van business applicaties in een 24x7 context
- Responsive design expert
- Noties hebben van usability en user experience design
- Noties hebben van end to end test automation frameworks
Interesse in deze vacature?
Contacteer Rob Peeters
rob.peeters@nxt-it.biz
T: 0494 89 02 70
 


 
or
this job portal is powered by CATS