medior technisch analist

Location: antwerpen, antwerpen
Date Posted: 28-02-2018
Start : ASAP
Duur : Very Fast (max. 135.000 € exclusief)
Plaats : Antwerpen
 
 
 
Hij/zij zal als hands-on technisch analist aan de slag gaan voor Politie Antwerpen.
De voornaamste projecten waar hij/zij deel van zal uitmaken zijn:
 • Design, voorbereiding, oplossing, bouw nieuwe meldkamer
 • Uitwerken Europees bestek voor ANPR
 • onderhouden, in kaart brengen technische biotoop van ASTRID
 
Taken die van de technische analist verwacht worden:
 • De technische analist bekijkt of de aangeboden hardware voldoet aan de functionele requirements.
 • De technische analist zoekt proactief naar hardware oplossingen of doet verbetervoorstellen bij problemen
 • De technische analist werkt nauw samen met functionele analist, de technische profielen van de leverancier, de applicatie architect en de systeem engineer.
 • Hij/zij reikt gefundeerde concepten en voorstellen aan voor technisch haalbare ontwerpen binnen bestaande projecten of voor nieuwe projecten en toetst ze in overleg af met business analisten en eindgebruikers.
 • Dit dient te gebeuren binnen de architecturale randvoorwaarden van het project en met een bijzonder oog voor gebruiksvriendelijke toepassingen die optimaal de werkingsprocedures van de gebruikers ondersteunen.
 • Hij/zij kan een technische vertaling omzetten naar een taal die voor de klant verstaanbaar en begrijpbaar is, kan handleidingen schrijven hoe de klant met de hardware moet omgaan, kan opleidingen geven hoe de klant met de hardware moet werken.
 • Hij/zij ondersteunt tevens de business analisten en proces analisten met technisch advies inzake de opbouw van een oplossing.
 • ·Hij/zij staat de projectleider bij in het uittekenen van implementatieplannen en tracht daarbij de alignering met andere toepassingen, de bedrijfsarchitectuur en de technische architectuur te bewaken.
 • De afgeleverde  oplossingsvoorstellen  zijn  op  maat gemaakt  van  de  klant  en  komen  tegemoet  aan  diens wensen.
 • Bovendien zijn deze oplossingen kostenefficiënt en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen,  waarbij  steeds  gezocht  wordt  naar  meerwaarde  en  synergie  bij  de aanwending van deze middelen.

Gevraagde competenties

De kandidaat kan aan de hand van vergelijkbare referentieprojecten de competenties voorleggen om de taken van technisch analist op te nemen:
·         Het leiden van werkgroepen mbt technische oplossingen, validatie, …
·         Het ontwerpen van een technisch voorstel dat tegemoet komt aan de eisen van het lastenboek
·         Het voorstellen van technisch verbeteringen
·         Brugfunctie spelen tussen functionele analisten, leidinggevenden en eindgebruikers
·         Het technisch en functioneel bewaken van de oplevering volgens lastenboek door externe leveranciers
·         Het adviseren in technische kwesties (of het technisch advies faciliteren)
·         Pro-actief formuleren van verbetervoorstellen en oplossingen
·         Kennis van volgende technologische domeinen:
o    Video-, audio- en bron distributie
o    Controleroom oplossingen
o    ASTRID
o    ANPR soft- en hardware
o    Hardware, netwerken en servers
o    Globale ICT architectuur
o    Streaming
·         Technisch inzicht hebben in de wijze waarop systemen en hardware worden gebouwd
·         Brede technologische kennis die hem in staat stelt met technici te onderhandelen en de correcte vertaalslag te maken naar het functionele, en die hem in staat stelt technische oplossingen te evalueren op hun degelijkheid
Domeinkennis van de lokale of federale politie is een belangrijk voordeel.
 
De kandidaat beschikt over volgende persoonlijke en sociale vaardigheden en heeft daarvan blijk gegeven in het professionele carrièrepad.
·         Kostenbewust
·         Ervaring in technisch uittekenen en bouwen van een controlroom op concreet en praktisch niveau
·         Een ruime ervaring in het ontwerpen van gebruiksvriendelijke oplossingen
·         Sterke coördinerende vaardigheden en een uitstekende teamspeler
·         Een hands-on type
·         Getting things done persoon met een sterke klant- en servicegerichte instelling
·         Gedreven en overtuigend
·         Bewaart het overzicht en houdt het doel voor ogen
·         Uitmuntend in analytisch, gestructureerd en pragmatisch werken
·         Uitmuntend in conceptueel denken en het initiëren van valabele nieuwe ideeën, weliswaar niet wollig maar toepasbaar
·         Sterke tekst redactionele capaciteiten
·         Heeft de gewoonte van iteratief in teamverband te werken
·         Zeer polyvalent mbt alle disciplines in IT-projecten
·         Grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin
·         Nauwgezet en met zin voor kwaliteit
 
Interesse in deze vacature?
Contacteer Rob Peeters
rob.peeters@nxt-it.biz
T: 0494 89 02 70
 


 
or
this job portal is powered by CATS