pm infra

Location: brussel, brussel
Date Posted: 19-03-2018
Bij welke dienst kom je terecht?
Het departement IT & Business Transformation ondersteunt alle specifieke activiteiten bij de klant, zodat efficiënt kan worden gewerkt en de activiteiten verder kunnen worden ontwikkeld. Dit departement zorgt ervoor dat de klant beschikt over autonome informatica, gekoppeld aan de ontwikkeling van haar behoeften en aan de technologieën.
Binnen ITBT staat de dienst IT Production momenteel in voor twee types activiteiten:
 • Infrastructuur, hieronder vallen alle activiteiten m.b.t. het beheer van de IT-infrastructuur (netwerken, datacenter management, operaties en monitoring van de systemen, workplace  management, end-user support, beheer van de technologische innovatie …);
 • IT-exploitatie, dat zijn de activiteiten die specifiek zijn voor het beheer van de applicatieketens (integraties, applicatie-implementatie en –monitoring, beheer van incidenten).De dienst implementeert projecten voor het consolideren, laten evolueren en beveiligen van de IT-infrastructuur (netwerken, servers, OS, Middleware, end points …). Een team projectmanagers IT staat in voor het beheer van die projecten.
Wat houdt de job in?
De projectmanager IT Infrastructuur (PM Infra) beheert de projecten voor het creëren, aanpassen en implementeren van infrastructuur die het informatiesysteem ondersteunt.
In dat kader beheer en coördineer je alle projectactiviteiten: vastleggen van business-behoeften, functionele en technische uitwerking van de oplossingen, validering van de voorgestelde architecturen, ontwikkeling en acceptatie van de oplossingen, operationalisering van oplossingen en change management.
In het bijzonder, tijdens de voorbereidingsfase:
 • identificeer je de stakeholders;
 • preciseer je de draagwijdte en de deliverables alsook de standaarden, methodes, processen en tools;
 • leg je de planning en een budget vast.
Tijdens de uitvoeringsfase:
 • identificeer en beheer je de risico’s en de problemen m.b.t. het project;
 • identificeer je de veranderingen, analyseer je hun impact en werk je de te ondernemen acties uit;
 • communiceer je met de stakeholders;
 • verzorg je de toewijzing en follow-up van de taken van de leden van het projectteam;
 • beheer je de behoeften inzake menselijke en technische middelen;
 • pas je de methodes, processen en tools toe zoals bepaald in het projectplan;
 • zorg je ervoor dat de vereisten op productievlak worden nageleefd.
Tijdens de afrondingsfase:
 • verzorg je de overdracht van de projectkennis zodat alle partijen waarop het project een weerslag heeft, onder de noemer ‘business as usual’ hun activiteiten continu kunnen blijven verderzetten.
Wat verwachten we van jou?
 • Je hebt vijf jaar ervaring in dezelfde of in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt ervaring met het toepassen van de processen en methodes van projectbeheer (planning, budget, indicatoren);
 • Je hebt een goede kennis over het beheer van IT-infrastructuur in de ruime zin en meer in het bijzonder van platformen voor technische software (virtualisatie, workplace, cloud, hybrid-cloud …) en hardware (servers, opslag);
 • Je beheerst het Nederlands of het Frans perfect en je hebt een goede basiskennis van de andere taal. Je beheerst het technisch Engels;
 • Kernvaardigheden: flexibiliteit, stressbestendigheid, klant- en resultaatgerichtheid, communicatie, goede analytische geest en kritische ingesteldheid, assertiviteit, organisatie en planning, pragmatisme en reactiviteit, luistervaardigheid en zin voor werken in teamverband.
 
 
 
Interesse in deze vacature?
Contacteer Rob Peeters
rob.peeters@nxt-it.biz
T: 0494 89 02 70
 


 
or
this job portal is powered by CATS